Tavoitteet

STEP – Y-hankkeen toiminta ja tavoitteet:

Y-pakki

Opettajien, opinto-ohjaajien ja koulujen käyttöön kehitetään työelämätaitojen ja yrittäjyyden edistämiseksi parhaiden käytäntöjen työkalupakki. Hyvät käytänteet jaetaan kouluihin työpajojen, ohjauksen, valmennuksen ja vertaisoppimisen kautta. Y-pakki muokataan opettajien ja opinto-ohjaajien tarvetta vastaavaksi.

Y-opet

Osallistujakoulujen ja -lukioiden nimeämät Y-opet toimivat koulunsa vastuuhenkilöinä yrittäjyyskasvatuksessa. Y-opet muodostavat vertaisverkoston, joka toimii oppilaitosrajat ylittävänä yhteistyöfoorumina.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisverkosto

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat yhdessä opettajien, ohjaajien, koulujen sekä työelämän edustajien kanssa muodostavat aktiivisen ja toimivan kehittämisverkoston Pohjois-Karjalassa. Hankkeen aikana järjestetään 2-3 kertaa yrittäjyyskasvatusfoorumi, joissa kokoonnutaan nuorten työelämäosaamiseen ja yrittäjyyteen liittyvien teemojen äärelle.

Koulutukset, valmennukset, vertaisoppiminen ja koulu-yritysyhteistyö 

Opettajille ja opinto-ohjaajille tarjotaan yrittäjyyskasvatusosaamista kehittäviä koulutuksia ja valmennuksia. Kouluille tarjotaan tukea esimerkiksi kummiyritystoiminnan ja yritysyhteistyön lisäämiseksi.

YES-toiminnan, Nuori yrittäjyys-ohjelmien aktivoituminen Pohjois-Karjalassa sekä yhteistyö TAT:n kanssa                                                                                                                             Valtakunnallinen YES-malli tarjoaa opettajille malleja ja materiaaleja yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä koulu-yritysyhteistyöhön. Opettajille ja opinto-ohjaajille tarjotaan YES-toiminnan kautta ilmaisia koulutuksia. YES-toiminnan kautta mahdollistuvat myös Nuori yrittäjyys -ohjelmien (esimerkiksi Oma juttu ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmat yläkouluihin ja lukioihin) käynnistäminen kouluissa.

Hankkeen kohderyhminä ovat perusasteen yläkoulut sekä lukiot.  YES-toiminta, kuten yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyvät koulutukset, voi kohdistua myös muiden kouluasteiden opetushenkilöstölle.

logojono_STEPY

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php